Ďakujeme za Váš záujem o edukatívnu lekciu Pohovorme si o alkohole.
Budeme radi, ak nám tu necháte spätnú väzbu pre ďalšie zlepšovanie úrovne lekcií.
Váš tím Sananim

 

Ako ste boli spokojný s lekciou?

Známkujte ako v škole

Ako ste boli spokojný s úrovňou lekcie?

Ako ste boli spokojný s úrovňou lektora?

Bola lekcia pre Vašich študentov prínosná?

Prosím o Vaše ďalšie nápady či pripomienky k zlepšeniu priebehu hodiny.