PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Ako zistím, že má kamarát problém

Prvé, čo alkohol ničí a podlamuje, je vôľa. Preto je nutné o svojom probléme čo najskôr povedať niekomu, kto by ti ho pomohol vyriešiť.

Ako prvá pomoc sú tu pochopiteľne tí najbližší:

  • rodičia, súrodenci, príbuzní, priatelia
  • ľudia, ktorým dôveruješ
  • triedny alebo obľúbený učiteľ, výchovná poradkyňa v škole
a ďalej nonstop odborníci:

Linka detskej istoty (bezplatná):

116 111

Linka Detskej Dôvery:

055/234 72 72