PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Prečo o tom hovoriť

Konzumácia alkoholu je povolená až od 18 rokov, svoj prvý zážitok s alkoholom však mnohí získavajú už neplnoletí. Až 30 % pätnásťročných dokonca pije alkohol viac než 10x mesačne. Až 83 % rodičov detí vo veku od 15 rokov priznáva, že ich dieťa pije či pilo alkohol. Poučenie, ktoré by pred prvou konzumáciou mali deti dostať, je však často nedostatočné. Podľa zdravotníckych výskumov sa ľudský mozog vyvíja až do 25 rokov, takže čím skôr a čím viac alkoholu mladý človek vypije, tým viac to ovplyvní vývoj jeho mozgu. Výsledky ankety ukazujú, že s deťmi nehovoria o alkohole dostatočne traja z piatich rodičov. 40 % opýtaných uviedlo, že s deťmi hovoria málo a nie príliš otvorene, 20 % s nimi potom o alkohole nehovorilo vôbec.

Ešte horší je tento pomer u mladších detí medzi 12 až 14 rokmi, kde je prevencia v skutočnosti najdôležitejšia.

Prevažná väčšina mladých ľudí uvádza, že najväčší vplyv v oblasti konzumácie alkoholu na nich mali rodičia.

Zaujímavé je, že na druhom mieste stoja kamaráti s približne 10 %. Vplyv televíznej reklamy alebo školy je takmer zanedbateľný.