PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Čo je dobré poznať

Desatoro zodpovedného prístupu k alkoholu

 • Prehovorte si so svojimi deťmi o dobrých aj temných stránkach alkoholu.
 • Preberte to včas. Každý by mal vedieť dopredu, do čoho ide.
 • Vysvetlite im, ako moc sú aké drinky silné.
 • Pokiaľ máte v rodinnej histórii alkoholizmus, upozornite svojich potomkov
  na genetickú predispozíciu k závislosti.
 • Skúste nezakazovať a nezastrašovať. Väčšinou to totiž len povzbudzuje k ešte väčšej revolte.
 • Učte svoje deti, aby nepodliehali tlaku rovesníkov a partie. Nech sa rozhodujú sami za seba.
 • Postavte základy na vzájomnej dôvere a stanovte rozumné pravidlá a hranice prijateľné pre vás i vaše deti.
 • Ako jedno z pravidiel môžete ustanoviť voľnosť sa baviť, pokiaľ/dokiaľ budú vedieť doraziť v poriadku a včas domov.
 • Pravidelne sa k rozhovorom o alkoholu vracajte, mali by ste mať prehľad, ako sa váš potomok s alkoholovými skúsenosťami vyrovnáva a ako reaguje alebo podlieha okolitým vplyvom a trendom.
 • Buďte dobrým príkladom!