PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Prvá pomoc

Príznaky predávkovania – látky s tlmivým účinkom (vrátane alkoholu):

  • bledá tvár
  • zmodranie pier a/lebo nechtov
  • zvracanie
  • telesná ochablosť – „handrovité telo“
  • neschopnosť hovoriť
  • lapanie po dychu alebo škrípavé dýchanie naznačujúce zlú priechodnosť dýchacích ciest
  • pomalé dýchanie
  • neprítomnosť dýchania
  • spomalená srdečná činnosť/pulz
  • strata vedomia

 

Predávkovaná osoba nemusí nutne vykazovať všetky tieto symptómy, ktorýkoľvek z nich
je však dôvodom, aby sme daného človeka dôsledne pozorovali a boli pripravení zasiahnuť.

Pokiaľ niekto nevykazuje jednoznačné varovné príznaky, ako napr. povrchné dýchanie alebo modranie, dobrý spôsob, ako určiť, či už prekročil kritickú hranicu predávkovania, predstavuje overenie reakcií na hlasité zvuky alebo na bolesť. V prípade, že takýto človek nereaguje na normálny tón hlasu, skúste jeho meno vysloviť hlasnejšie a trochu s ním zatriasť. Ak stále nereaguje, zistite, či reaguje na bolestivý podnet, napr. štipnutie do ucha alebo tlak na sánku pod ušným lalôčikom. Pokiaľ nereaguje, znamená to, že je v bezvedomí a nastupuje predávkovanie.

Predávkovanie sa môže prejaviť až po niekoľkých hodinách. Zo silného opojenia môže človek dospieť do stavu predávkovania náhle a bez varovania. Nezabudnite kohokoľvek, o kom sa domnievate, že by mohol byť ohrozený, priebežne kontrolovať, aby ste mali stále istotu, že dýcha. Ak leží na zemi, položte ho pre prípad, že by vracal na bok do zotavovacej polohy. Posúdiť známky možného predávkovania len raz nestačí. Buďte
v strehu a neustále danú osobu kontrolujte.

Riziko predávkovania pri alkohole nie je jednoduché stanoviť. Dávka alkoholu, ktorá spôsobí konkrétnej osobe predávkovanie, sa rovnako ako u iných návykových látok, nedá dopredu určiť. Záleží na koncentrácii alkoholického nápoja, ale i na momentálnej zdravotnej situácii konzumenta. Omnoho vyššie je riziko predávkovania, ak človek vypije rýchlo veľké množstvo alebo v prípade, že alkohol kombinuje s inými, najmä nelegálnymi drogami.

Prvá pomoc v prípade predávkovania alkoholom

Predovšetkým je treba mať na pamäti, že pokiaľ prítomné osoby adekvátne zareagujú, veľká väčšina predávkovaní nekončí smrťou alebo trvalými následkami. Dôležité je neprepadať panike – vo väčšine situácií bude stačiť, ak človek vykoná niekoľko jednoduchých úkonov.

Vyvolajte zvracanie

Avšak v prípade, že už inkriminovaná osoba javí známky otravy alkoholom, začnite okamžite jednať. Prvá pomoc je v tomto prípade vyvolať zvracanie. To môžete dosiahnuť napríklad strčením prsta do krku alebo podaním veľmi slanej vody. Požitý alkohol, ktorý je zatiaľ v žalúdku, tak nebude mať možnosť sa vstrebať do krvi.

Doplňte cukor

NNadmerná konzumácia alkoholu so sebou nesie hypoglykemický efekt.
To v jednoduchosti znamená, že hladina krvného cukru nebezpečne klesá.
To je veľmi nebezpečné, pretože pri hypoglykémii môže dôjsť i k opuchnutiu mozgu, ktorý tak môže byť nenávratne poškodený. Cukor je v tomto prípade najlepšie podávať v tekutej forme, tak sa totiž najrýchlejšie vstrebe. Odborníci odporúčajú predovšetkým presladený čaj.

Kontrolujte priechodnosť dýchacích ciest

Človek s otravou od alkoholu sa môže veľmi jednoducho udusiť vlastnými zvratkami.
Je teda nutné pravidelne kontrolovať dýchanie postihnutého. Pokiaľ sa začne dusiť, je nutné okamžite uvoľniť dýchacie cesty. Ak tak nespravíte, postihnutý veľmi rýchlo umiera!

Kontrolujte dych aj pulz

Pri otrave etylalkoholom dochádza k útlmu dýchacieho centra. Dýchanie je teda plytké a spomalené. V extrémnom prípade môže dôjsť dokonca k zástave dýchania. Dochádzať môže aj k poruchám srdečného rytmu. Dôležitá je opäť pravidelná kontrola dýchania a srdečného rytmu, ktorá pomôže odhaliť prípadnú zástavu. Dobré
je tomu ale takisto predchádzať. Opäť je vhodné postihnutému dodať cukor, ako sme popísali vyššie.

Volajte záchranku

Pokiaľ dosiahnu prejavy intoxikácie alkoholom neúnosné medze, nemá zmysel ďalej váhať a je najlepšie zavolať rýchlu záchrannú službu, ktorá presne vie, jak pacientovi pomôcť. Môžu mu dať infúziu s glukózou, zaistiť dôležité životné funkcie a v krajnom prípade pripojiť postihnutého na dialýzu.

 

Ak sa niekto dostane do záverečnej fázy otravy alkoholom, rozhodne ho neponechávajte napospas svojmu osudu, a to i v prípade, že daného človeka nepoznáte. Zavolajte mu záchranku, možno mu tak dokonca zachránite život.