PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Na jedno

Pokiaľ už sa rozhodneš piť alkohol, pamätaj, že:
  • Alkohol smieš piť podľa zákona až od 18 rokov, skôr by ti ho nikto nemal predať. Ten, kto deťom alebo dospievajúcim alkohol predá alebo poskytne, sa dopúšťa prinajmenšom priestupku, ale aj trestného činu, ak sa tak stane opakovane. Stíhaný môže byť aj človek, ktorý mladistvých v pití alkoholu podporuje, a to vrátane rodičov.
  • Ak u teba polícia zistí, že si pod vplyvom alkoholu a nemáš 18 rokov, zavolá rodičom, informuje sociálku a pravdepodobne sa to dozvie aj tvoja škola.
  • Ak učiteľ/ka v škole zistí, že si pod vplyvom alkoholu (v areáli školy, ale tiež na akcii školy, napr. na výlete), vyrozumie rodičov. Problémy môžeš mať aj v prípade, že máš viac než 18, ale školský poriadok to zakazuje.