PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Čo viete o alkohole

Mnoho rodičov vôbec netuší, že aj nevinné „cucnutie” piva, vína či liehoviny napríklad vo forme sladkého likéru môže u dieťaťa v blízkom veku spôsobiť aj závažné zdravotné problémy. Zvlášť u malých detí môže aj malé množstvo alkoholu spôsobiť ľahkú otravu a neskôr komplikácie vo vývoji mozgu, pamäti a jeho celkovej inteligencie. Navyše sa silno zvyšuje pravdepodobnosť budúceho vzniku závislosti na alkohole či drogách. A aj napriek tomu z prieskumov vyplýva, že každé 10. dieťa vo veku 8 – 10 rokov už má skúsenosť s opitosťou. Význam prevencie alkoholu podceňuje až 60 % rodičov detí v pubertálnom veku.

Rodičia by mali v prevencii pitia alkoholu hrať väčšiu rolu, myslia si zástupcovia škôl. Vyplýva to z ankety medzi 130 základnými školami. Všetky školy uviedli, že majú vo svojich vzdelávacích osnovách síce zahrnuté ako informácie o zákonoch spojených s konzumáciou alkoholu u mladistvých, tak negatívne dopady alkoholu na detský organizmus, najúčinnejší preventívny apel však má vychádzať od rodiny.

Na anketové otázky odpovedali priamo riaditelia základných škôl alebo školní preventisti. Absolútna väčšina (99 %) sa zhodla, že deti majú základné povedomie o účinkoch alkoholu. 81 % zástupcov škôl je ale presvedčených, že dômyselnejšie informovanie žiakov o nebezpečí, ktoré skrýva neúmerná konzumácia alkoholu, môže pomôcť v prevencii a v predchádzaní pitia alkoholu neplnoletými deťmi.