PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Prečo je dôležité o tom hovoriť

Mladiství majú menej schopností a možností, aby sa mohli s účinkami alkoholu fyzicky
a emocionálne vysporiadať. Rovnaké množstvo alkoholu môže silnejšie pôsobiť na telesné orgány mladistvých než na telesné orgány dospelého, pretože deti a mladiství ešte rastú a ich organizmus sa vyvíja. Mládeži tiež chýba dostatok skúseností,
aby sa dokázala vyrovnať s pôsobením alkoholu na myslenie a vnímanie. Naviac má sklon k „adrenalínovým“ zážitkom, ktoré im môžu ponúknuť niečo odlišného od bežného života a rada experimentuje.

Konzumácia alkoholických nápojov a opitosť je pre mladistvých nebezpečná. Môžu hovoriť a robiť veci, ktoré budú neskôr ľutovať, často mávajú nehody alebo sa dostavajú
do nepríjemností. Konzumácia veľkého množstva alkoholických nápojov v relatívne krátkom časovom intervale môže byť škodlivá, pretože ľudské telo nie je schopné také množstvo alkoholu spracovať naraz. Tento škodlivý vplyv je zrejmý zvlášť u mladistvých, ktorí sa nedokážu vysporiadať s alkoholom tak dobre ako dospelí.

Z dlhodobého hľadiska môže mať konzumácia alkoholu negatívny vplyv na prospech v škole, spoločenský život a priateľské vzťahy mladistvých a aj na ich celkový zdravotný stav. Môžu sa tiež dostať do problémov z dôsledku porušovania zákazu nákupu a konzumácie alkoholických nápojov.

Z týchto dôvodov nie sú pre mladistvých stanovené žiadne limity bezpečnej konzumácie alkoholu, a tak je to aj zakotvené v zákone:

  • Konzumovať alkoholické nápoje je dovolené iba osobám, ktoré dosiahli vek 18 rokov.
  • Legálne si môžu kupovať alkoholické nápoje len osoby, ktoré už dovŕšili vek 18 a viac rokov.
  • Osobám mladším 18 rokov sa alkoholické nápoje nesmú predávať či podávať a tieto osoby ich nesmú konzumovať v baroch alebo v podobných zariadeniach a nesmú si ich ani kupovať v obchodoch, supermarketoch či inde.