PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Viete, že…

„Alkohol sa dnes pije jednoznačne viac než v dobe našich rodičov.“

To sa domnieva vyše 50 % respondentov ankety Fóra Pijte s rozumom*, ktorá skúmala fungovanie rodinnej osvety v oblasti zneužívania alkoholu. Väčšina rodičov si tiež myslí, že protialkoholová prevencia by mala byť aj súčasťou školskej výuky.
Môžete si povedať, že ide len o snahu rodičov presunúť zodpovednosť na plecia školy, i keď len časť z nich považuje alkohol za zrovnateľnú hrozbu ako drogy, proti nim je prevencia v súčasnosti široko rozšírená. Ale rodičom a učiteľom ide o spoločnú vec a každá pomoc je dobrá.

Zhruba 25 % všetkých respondentov prehlásilo, že ich rodičia alkohol nikdy neoznačovali za potenciálne škodlivý a rovnaké množstvo respondentov ho neoznačuje za potenciálne škodlivý ani pri rozhovore so svojimi deťmi. Zhruba tretina dnešných rodičov napríklad tvrdí, že ideálny vek na rozhovory o alkohole je medzi pätnástym a osemnástym rokom.

Odborníci sa však zhodujú, že po pätnástich rokoch života už môže byť neskoro. Aj tu ako napr. pri sexuálnej výchove totiž platí, že na poučenie nie je nikdy príliš skoro.

Až 45 % rodičov sa naviac domnieva, že žiadna osveta nemôže deti pred alkoholom výraznejšie ochrániť. Naviac spôsob, akým rodičia so svojimi deťmi o alkohole hovoria, sa v každej rodine líši.

Z uvedeného je zrejmé, že významná časť rodičov potrebu osvety svojich detí ohľadne alkoholu podceňuje. Práve učitelia môžu poskytnúť jednotný program varujúci mládež pred najväčšími rizikami. A že ich nie je málo.

* – Anketa probiehala v Českej republike. Na Slovensku je však situácia takmer rovnaká.