PRÍPITOK

ĽAHKÁ HLAVA

ŤAŽKÁ HLAVA

Komu to môžete povedať

Komunikácia s dieťaťom, ktoré má problémy s alkoholom, je náročná. Rôzne formy pomoci môže potrebovať často nielen dieťa, ale aj rodičia.

Lekárska pomoc

Pri náhlom a závažnom ohrození života volajte záchrannú službu. V mene naliehavých prípadoch sa obracajte na službu prvej pomoci uvedenú pod heslom „Zdravotníctvo“. Tam sú i adresy detských, dorastových a praktických lekárov.

Služby telefonickej pomoci

Poskytujú anonymnú telefonickou pomoc. Niektoré zariadenia umožňujú tiež krátkodobé pobyty k prekonaní krízy. Pracovníci liniek dôvery bývajú informovaní o zdravotníckych
a psychologických službách vo svojej oblasti a bývajú schopní ju sprostredkovať.

Poradne pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy

Pomôžu riešiť vlečúce sa rodinné problémy, dohodnúť sa na spoločnom postupe voči dieťaťu.

Ordinácia AT a ďalšie špecializované ambulantné zariadenia

Tu prebiehajú ambulantné liečenia pre problémy s alkoholom alebo inými návykovými látkami. Toto zariadenie pracuje vo väčšine väčších miest alebo pražských obvodov. V telefónnom zozname ich nájdete pod heslom Zdravotníctvo.

Špecializovaná ústavná liečba

Poskytujú ju lôžkové zariadenia pracujúce v rámci psychiatrických liečební a pri psychiatrických klinikách. Do úvahy prichádzajú aj detské a dorastové lôžkové psychiatrické oddelenia na odporučenie detskej a dorastovej psychiatrie.

Sociálne odbory mestských úradov

Nájdete ich v telefónnom zozname príslušného mestského úradu, budete sa na obracať najmä v prípadoch, kedy je pri výchove potrebná pomoc štátu. Hľadajte kurátorov pre mládež. Tí by mali mať prehľad o liečebných a poradenských možnostiach, o právnych predpisoch a sociálnych otázkach.

Polícia

Číslo pre tiesňové volania nájdete vo výraznej úprave v telefónnom zozname (väčšinou 158 a 112). V menej naliehavých záležitostiach volajte oddelenie polície podľa miesta, kam spadáte.